2023 සකමුණී ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්තානයේහි පොසොන් පින්කම

 釈迦牟尼国際佛教センター 今年のポソン祭りは6月11日午前8時30分から午後6時30分まで開催される予定です。

Event Calendar

Temple event calendar can be viewed from here.
You can reserve almsgiving (Dana) by checking the available days. 
 http://www.sakamuni.org/p/calendar.html

The permissible food & drinks for the Bhikkus (Gilanpasa) Puja

මනා ලෙස සූදානම් කර සිදු කළ උතුම් ගිලන් පස පූජාව. ඔබත් සාධු කියා අනුමෝදන් වෙන්න..
සාධු සාධු සාධු !!! 
තුනුරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාටම 

According to our Great Buddha’s disciplinary rules for the Buddhist monks and nuns, they can only have proper meals from sunrise to noon. It usually is limited to breakfast and lunch (eaten before noon).

From noon to the following morning, they can have only permissible food & drink called ‘Gilanpasa‘


The ‘eight types of drink’ (‘Ashta pana‘) are the main permissible drinks. Apart from those ‘eight types of drink’, juices from small fruits such as lime, orange & tamarind are also permissible. They have to be made using water and sugar/ jaggery (solidified treacle or honey). They cannot be cooked and given the syrup since cooking makes them impermissible (text extracted from The Buddhism.Net)
පොසොන් පිංකම

අනුබුදු මහින්ද මහාරහතන් වහන්සේගේලංකාගමනය සිහිපත් කරනු වස් ජපානයේ තෝකියෝ නුවර හච්ඹජී විහාරස්ථානයේ 2018 වර්ෂයේ පොසොන් පිංකම උඩරට අමරපුර මහ නිකායේ අනුනායක අතිගරැ යාලගමුවේ ධම්මිස්සර නාහිමි⁣යන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් මෙවරත් උපොසෙන් උත්සවය අති උත්කර්ශවත් අන්දමින් සිදු කෙරිනි.මේ සදහා ඉන්දීය මහාබෝධී සමාගමේ ලේකම් අතිගරැ පැලවත්තේ සීවලී නාහිමියන් ඇතුලුසම් භාවනීය මහසංඝ රත්නයේ වැඩම කිරිමෙන් සිදු විය.දෙවැනි වතාවටත් පොසොන් දන්සැල සිදුකරනු ලැබුවේ නිරෝෂා ජයනන්ද මහත්මිය හා තරැණ කැල විසිනි.සැමදෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කරමී.